Teigiamų testų dalies analizė

Lietuvos statistikos departamento tinklapyje [1] pateikiama kiek buvo atlikta COVID-19 testų ir kiek nustatyta teigiamų atvejų. MIFKOR projekto apimtimi testų duomenys nuskaitomi, kaupiami ir analizuojami [2]. 1 pav. pateikta teigiamų testų dalis. Galima pastebėti gana nemažus svyravimus, atsirandančius dėl savaitės dienų įtakos. Šiame paveiksle taip pateiktas septynių dienų vidurkis, išryškinantis dinamiką. 2 pav. pateikta teigiamų […]

Straipsnis: Global analysis of the COVID-19 outbreak profiles

Straipsnio „Global analysis of the COVID-19 outbreak profiles“ versija prieš spausdinimą.

Ilgalaikės prognozės (atnaujinta remiantis 2020 09 01 – 2020 12 14 duomenimis)

Ilgalaikės prognozės (arba scenarijai) atliekamos remiantis turimais duomenimis apie kasdieninius susirgimų atvejus, pasveikusiųjų ir mirusiųjų skaičių, bei kitais šios pandemijos plitimo rodikliais, kurių dalis yra žinomi, o dalis turi būti nustatyti ar įvertinti iš duomenų. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami […]

Projekto rezultatų pristatymas LXI LMD konferencijoje

Atsižvelgiant į situaciją dėl išliekančios COVID-19 infekcijos plitimo grėsmės, 61-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija (organizatoriai – Šiaulių universitetas) vyko 2020 m. gruodžio 4 d. nuotoliniu būdu. Konferencijoje buvo perskaityti 80 šalies ir užsienio mokslininkų pranešimų. Vieną iš plenarinių pranešimų skaitė projekte dirbantys mokslininkai. Olga Štikonienė (VU), Alfredas Račkauskas (VU), Remigijus Leipus (VU). COVID-19 Lietuvoje: matematiniai […]

Ilgalaikės prognozės (atnaujinta remiantis 2020 09 01 – 2020 12 07 duomenimis)

Ilgalaikės prognozės (arba scenarijai) atliekamos remiantis turimais duomenimis apie kasdieninius susirgimų atvejus, pasveikusiųjų ir mirusiųjų skaičių, bei kitais šios pandemijos plitimo rodikliais, kurių dalis yra žinomi, o dalis turi būti nustatyti ar įvertinti iš duomenų. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami […]

Covid-19 naujų patvirtintų atvejų klasterinė analizė pagal Lietuvos savivaldybių savaitinius duomenis

Analizuojamų duomenų aibė sudaryta iš kasdieninių naujų patvirtintų atvejų per savaitę kiekvienoje savivaldybėje, papildomai įtraukiant ir atitinkamų savivaldybių populiacijos tankį (naudojami santykiniai dydžiai 100 000 gyventojų).Duomenys atnaujinami kiekvieną savaitę ketvirtadieniais 13-14 valandą.Klasterizavimo rezultatai vizualizuoti dviem būdais: 1. SOM+MDS. MDS metodo tikslas –  surasti daugiamačių duomenų projekcijas mažesnės dimensijos erdvėje (pvz. plokštumoje), išlaikant atstumų tarp visų […]

Karantino poveikis Lietuvos ekonomikai

Lietuvoje pirmas visuotinis karantinas, dėl COVID-19 pandemijos įvestas kovo viduryje ir trukęs tris mėnesius, turėjo įtakos tiek gyventojų judėjimui ir elgesiui, tiek paveikė ekonomiką. Karantino metu buvo uždarytos švietimo įstaigos, stipriai apribotos užsienio bei vietinės kelionės, stabdomos planinės operacijos gydymo įstaigose, draudžiamos SPA, kirpyklų, grožio salonų veiklos, apgyvendinimo veiklos, ir pan. Analitikai pastebėjo, kad poveikis […]

Teigiamų testų dalies analizė

Lietuvos duomenys skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje [1], bet tik vienos dienos, be istorijos. MIFKOR projekto apimtimi duomenys nuskaitomi, kaupiami ir analizuojami [2]. 1 pav. pateikta teigiamų testų dalis. Galima pastebėti gana nemažus svyravimus, atsirandančius dėl savaitės dienų įtakos. Šiame paveiksle taip pateiktas septynių dienų vidurkis, išryškinantis dinamiką. 2 pav. pateikta teigiamų testų dalis nagrinėjant […]

Automatinė klasterinė analizė

COVID-19 plitimą charakterizuoja įvairūs požymiai. Lietuvai ir kitoms šalims fiksuojami istoriniai infekcijos plitimo duomenys: naujų patvirtintų atvejų, mirčių, pasveikusių skaičius, populiacijos tankis ir kt. Analizuojami duomenys yra charakterizuojami daugeliu požymių, kurie įgyja skaitines reikšmes. Tokie duomenys vadinami daugiamačiais. Jie gali būti interpretuojami kaip taškai daugiamatėje erdvėje. Tarp stebimų požymių yra tokių, kurie nedaro įtakos duomenų […]

Ilgalaikės prognozės (atnaujinta remiantis 2020 09 01 – 2020 11 20 duomenimis)

Ilgalaikės prognozės (arba scenarijai) atliekamos remiantis turimais duomenimis apie kasdieninius susirgimų atvejus, pasveikusiųjų ir mirusiųjų skaičių, bei kitais šios pandemijos plitimo rodikliais, kurių dalis yra žinomi, o dalis turi būti nustatyti ar įvertinti iš duomenų. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami […]