Teigiamų testų dalies analizė

Lietuvos statistikos departamento tinklapyje [1] pateikiama kiek buvo atlikta COVID-19 testų ir kiek nustatyta teigiamų atvejų. MIFKOR projekto apimtimi testų duomenys nuskaitomi, kaupiami ir analizuojami [2]. 1 pav. pateikta teigiamų testų dalis. Galima pastebėti gana nemažus svyravimus, atsirandančius dėl savaitės dienų įtakos. Šiame paveiksle taip pateiktas septynių dienų vidurkis, išryškinantis dinamiką.

1 pav. Teigiamų testų dalis (dieniniai duomenys) ir septynių dienų vidurkis

2 pav. pateikta teigiamų testų dalis nagrinėjant suminius savaitės duomenis. Jeigu stebimas staigus teigiamų testų dalies padidėjimas, situacija blogėja ir reikia imtis priemonių, o jeigu skaičiai panašūs, situacija stabilizavosi. Matome, kad spalio mėn. antroje pusėje yra staigus padidėjimas. Savaičių 2020.11.02-11.08 ir 2020.11.09-11.15 teigiamų testų dalis yra panaši, tačiau 2020.11.16-11.22, 2020.11.23-11.29 ir 2020.11.30-12.06 savaitėmis vėl stebimas staigus kilimas, kuris nemažėja iki 2020.12.21-12.27, tačiau 2020.12.28-2021.01.03 stebimas sumažėjimas iki lygio, kuris buvo gruodžio viduryje, tačiau reikėtų ilgesnio laikotarpio, kad galima būtų daryti išvadą dėl situacijos stabilizavimosi, nes šventiniu laikotarpiu buvo ir mažesnės testavimo apimtys (žr. 3 pav.).

2 pav. Teigiamų testų dalis imant suminius savaitės duomenis
3 pav. Teigiamų testų dalis ir atliktų testų skaičius (tūkst.) imant suminius savaitės duomenis

Šaltiniai

[1] Statistikos departamento tinklapis   https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/search

 [2] MIFKOR projekto tinklapis http://www.covid19.projektas.vu.lt/