COVID-19 infekcija Lietuvoje: modeliavimas ir socio-ekonominių padarinių analizė

Pasibaigus projektui, trumpalaikės prognozės mokslininkų iniciatyva toliau yra skelbiamos meniu „Trumpalaikės prognozės“.

Kuriami duomenų analize paremti COVID-19 pandemijos plitimo bei jos socioekonominio poveikio modeliai. Bus parengta matematiškai pagrįsta metodika, skirta galimų epidemijų plitimo bei jų sukeltų padarinių analizavimui ir vertinimui. Ji galės tapti vienu iš valstybės įrankių, leidžiančių valdyti epidemijų sukeltas krizines situacijas. Planuojama turėti infekcijos plitimo trumpalaikių prognozių ir ilgalaikių scenarijų Lietuvoje modelius bei COVID-19 sukelto socioekonominio poveikio įvertinimą, atliktą remiantis nedarbo lygio, elektros suvartojimo, SODROS ir mokestinių įmokų, bei kitų viešai skelbiamų duomenų rodikliais. Be to, turimi duomenys leis palyginti Lietuvos ir kitų šalių COVID-19 sklaidos tendencijas.

COVID-19 infekcijos Lietuvoje prognozės

Trumpalaikės prognozės


Pirmos bangos klasterinė analizė

.

.


Automatinė klasterinė analizė


Karantino poveikis Lietuvos ekonomikai

Ilgalaikės prognozės


Antros bangos klasterinė analizė


Gini koeficiento dinamika


Klasterinė analizė pagal Lietuvos savivaldybių savaitinius duomenis


Projekte naudojami duomenys