Ilgalaikės prognozės (atnaujinta remiantis 2020 09 01 – 2020 12 07 duomenimis)

Ilgalaikės prognozės (arba scenarijai) atliekamos remiantis turimais duomenimis apie kasdieninius susirgimų atvejus, pasveikusiųjų ir mirusiųjų skaičių, bei kitais šios pandemijos plitimo rodikliais, kurių dalis yra žinomi, o dalis turi būti nustatyti ar įvertinti iš duomenų. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.
Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami suvaržymai prognozuojamu laikotarpiu išliks nepakitę, sudaromi scenarijai apie tokių rodiklių, kaip patvirtintų sergančiųjų, pasveikusiųjų ir mirusiųjų žmonių skaičius, dinamiką iki 2020 m. gruodžio 31 d.

A paveikslas


A paveiksle (raudona kreivė) pateikiama patvirtintų sergančiųjų (atėmus pasveikusiuosius ir mirusiuosius) skaičiaus aproksimacija nuo 2020 09 01 iki 2020 12 31, o taip pat suminis pasveikusiųjų (mėlyna kreivė), suminis sirgusiųjų (rožinė kreivė) ir suminis mirusiųjų (juoda kreivė) skaičius. Taip pat pavaizduoti faktiniai atitinkamų rodiklių skaičiai.

B Paveikslas

B paveikslas rodo prognozuojamą ir faktinį suminį mirusiųjų skaičių nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

C Paveikslas

C paveikslas rodo faktinį ir prognozuojamą naujų patvirtintų savaitinių susirgimų skaičių nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.