Karantino poveikis Lietuvos ekonomikai

Lietuvoje pirmas visuotinis karantinas, dėl COVID-19 pandemijos įvestas kovo viduryje ir trukęs tris mėnesius, turėjo įtakos tiek gyventojų judėjimui ir elgesiui, tiek paveikė ekonomiką. Karantino metu buvo uždarytos švietimo įstaigos, stipriai apribotos užsienio bei vietinės kelionės, stabdomos planinės operacijos gydymo įstaigose, draudžiamos SPA, kirpyklų, grožio salonų veiklos, apgyvendinimo veiklos, ir pan. Analitikai pastebėjo, kad poveikis ekonomikai nebuvo toks stiprus, kokio tikėjosi prasidedant karantinui. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti karantino priemonių poveikį ekonomikai bei atskiriems ekonomikos sektoriams makroekonominiu lygmeniu pirmojo karantino laikotarpiu.

Šiam tikslui nagrinėjamas poveikis bendrajam vidaus produktui (BVP) bei pramonės produkcijai, prekybai, statybų sektoriui ir paslaugų sektoriui. Sektorius suskaidėme pagal EVRK2 klasifikaciją (žr. 1 lentelę). BVP duomenys yra ketvirtiniai, o ekonomikos sektorių duomenų dažnis bei nagrinėjamas laikotarpis pateiktas 1 lentelėje.

Sektorius Pavadinimas Duomenų dažnis 
B_TO_E Pramonės sektorius Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09. 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09. 
Apdirbamoji gamyba Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09. 
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09. 
Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09. 
Statyba Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K3. 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 08. 
Transportas ir saugojimas Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
I55 Apgyvendinimo veikla Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
I56 Maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla Mėnesiniai. Nuo 2010 01 iki 2020 09. 
Informacija ir ryšiai Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
Finansinė ir draudimo veikla Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
L68 Nekilnojamojo turto operacijos Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
M_NOT_M72 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla išskyrus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
Administracinė ir aptarnavimo veikla Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
Švietimas Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
S_NOT_S94 Kita aptarnavimo veikla išskyrus narystės organizacijų veiklą Ketvirtiniai. Nuo 2010 K1 iki 2020 K2. 
1 Lentelė. Ekonomikos sektoriai ir nagrinėjamų duomenų dažnis.

Nagrinėjami rodikliai surinkti iš Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės. BVP tyrimui naudojami ketvirtiniai duomenys – BVP to meto kainomis, mln. eur. Pramonės sektoriams (1 lentelėje pažymėta geltonai) naudojami pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) duomenys mln. eurais. Statybos sektoriui (1 lentelėje pažymėta oranžine spalva) naudojama šalyje ir užsienyje atliktų statybos darbų apimtys mln. eur. Vidaus prekybos sektoriui (1 lentelėje pažymėta žaliai) naudojami didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvarta (be PVM) mln. eur. Paslaugų sektoriui (1 lentelėje pažymėta mėlynai) naudojama paslaugų įmonių pardavimo pajamos (be PVM) mln. eur. Visi rodikliai paimti to meto kainomis, todėl jų struktūrai įtakos turi ir kainų pasikeitimas. Visuose duomenyse pašalinta sezoninė komponentė, kuri panaikina ketvirtinės arba mėnesinės duomenų struktūros įtaką ir toliau analizuojamas tik trendo ir atsitiktinių svyravimų dalis.

Pasikeitimo taško nustatymas

Kiekvienam iš sektorių bei BVP analizuojama ar duomenyse pastebimas struktūrinis lūžis laiko trendo atžvilgiu. Struktūrinis lūžis arba pasikeitimo taškas yra netikėtas parametrų pasikeitimas laike, kuris nulemiamas besikeičiančios ekonominės situacijos. 1 pav. juoda linija žymi struktūrinius lūžius, mėlyna linija žymi karantino pradžią, t.y., 2020 metų kovo mėnesį. Pasikeitimo taško laikas kiekvienam iš sektorių taip pat pažymėtas 2 lentelėje. Bendrai pramonės (B_TO_E) bei apdirbamosios gamybos sektoriuose be kitų struktūrinių lūžio taškų, randamas ir struktūrinis lūžis 2020 metų kovo mėnesį, kai buvo įvestas karantinas. Tuo tarpu maitinimo ir gėrimų tiekimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuose struktūrinis lūžis randamas prieš pat paskelbiant karantiną – 2020 metų vasario mėnesį. Toks artimas karantinui lūžio taškas taip pat yra įtakotas su pasauline pandemija susijusių apribojimų, kas įtakojo asmenų bei įmonių veiklas.

SektoriusStruktūrinio lūžio taškasSektoriusStruktūrinio lūžio taškasSektoriusStruktūrinio lūžio taškas
B_TO_E2010 Lap.C2019 Geg.G2012 Lap.
B_TO_E2013 Bal.C2020 Kov.G2016 Lap.
B_TO_E2015 Liep.D2013 Bal.G2020 Vas.
B_TO_E2019 Geg.D2017 Geg.I562013 Geg.
B_TO_E2020 KovD2019 Lap.I562018 Vas.
B2014 Spa.E2012 Rugs.I562019 Vas.
B2017 Saus.E2013 Geg.I562019 Rugp.
C2011 Rugp.E2014 Gruod.I562020 Vas.
C2015 Liep.E2017 Bal.  
2 Lentelė. Pramonės ir prekybos sektorių struktūrinio lūžio taškai.

Nagrinėjant procentinius pokyčius kas mėnesį lyginant su prieš tai buvusiu mėnesiu, pastebima, kad maisto ir gėrimų prekyba po daugiau nei 35% smuko kovo ir balandžio mėnesiais palyginus su vasario ir kovo mėnesiais atitinkamai. Taip pat pastebimas mažėjimas bendrai pramonės sektoriuje bei apdirbamosios gamybos sektoriuje tris mėnesius iš eilės, tačiau nagrinėjant kitus sektorius, nepastebima, kad karantino laikotarpiu būtų nuolatinis mažėjimas. Verta pastebėti, kad apdirbamosios gamybos sektorius yra didžiausias pramonės sektorius Lietuvoje.

DataB_TO_EBCDEGI56
2020 Kov.-3.72-1.30-4.121.74-5.14-1.42-37.86
2020 Bal.-10.4714.22-13.3424.01-1.31-13.74-35.72
2020 Geg.-0.55-15.87-1.237.580.670.9443.81
2020 Birž.8.254.979.012.134.6311.8650.72
3 Lentelė. Procentiniai pokyčiai kas mėnesį pramonės ir prekybos sektoriuose.
1 Pav. Pramonės ir prekybos duomenų tendencijos ir struktūrinis pasikeitimas.

Atliekant analogišką analizę su paslaugų ir statybos sektoriumi susiduriama su problema, kad duomenys yra ketvirtiniai ir paslaugų sektoriuje tik iki 2-ojo ketvirčio, todėl turima mažai duomenų įvertinti, ar įvyko struktūrinis lūžis šiuose sektoriuose karantino laikotarpiu. 3 pav. bei 4 lentelėje pateikti nustatyti pasikeitimo taškai šiuose sektoriuose. Juoda spalva 3 pav. žymi struktūrinių lūžių taškus, o mėlyna spalva 2020 metų 1-ąjį ketvirtį. Daugumoje sektorių pastebimas kritimas antrajame ketvirtyje, tačiau jis nėra įvertintas kaip struktūrinis lūžis dėl duomenų trūkumo.

SektoriusStruktūrinio lūžio taškasSektoriusStruktūrinio lūžio taškasSektoriusStruktūrinio lūžio taškas
H2011 K4L682018 K4Q2013 K4
H2014 K1M_NOT_M722011 K3Q2018 K1
H2015 K4M_NOT_M722018 K4R2018 K1
H2018 K4N2015 K4F2012 K2
I552018 K1N2018 K4F2014 K4
J2014 K4P2012 K3F2016 K3
L682017 K1P2018 K1  
4 Lentelė. Paslaugų ir statybos sektorių struktūrinio lūžio taškai.

Nagrinėjant procentinius pokyčius (žr. 5 lentelę) paslaugų sektoriuje kas ketvirtį, lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu, beveik visuose sektoriuose, išskyrus informacijos bei ryšių ir nekilnojamojo turto operacijų, pastebimas ženklus kritimas nuo beveik 7 proc. sveikatos priežiūros sektoriuje iki beveik 63 proc. apgyvendinimo sektoriuje. Statybų sektoriuje antrąjį ketvirtį matomas nedidelis smukimas (apie 4 proc.), tačiau trečiąjį ketvirtį jau matomas atsigavimas (apie 3.5 proc.)

DataHI55JL68M_NOT_M72 
2020 K1-15.45-62.543.239.95-8.61 
DataNPQRS_NOT_S94F
2020 K1-22.08-25.28-6.90-33.01-15.06-4.20
2020 K2     3.51
5 Lentelė. Procentiniai pokyčiai kas ketvirtį paslaugų ir statybų sektoriuose.

Analizuojant BVP duomenis randami trys pasikeitimo taškai 2011 ketvirtajame, 2015 ketvirtajame bei 2018 trečiajame ketvirčiuose, tačiau įvedus karantiną pasikeitimo taškas nenustatomas. Po karantino įvedimo turimi tik dviejų ketvirčių stebėjimai, taip pat nuosmukis buvo mažesnis nei prognozuota karantino pradžioje, todėl kol kas negalime įvertinti, ar BVP įvyko struktūrinis lūžis po pirmojo karantino. Pastebimas 4.6 proc. kritimas bendrose BVP tendencijose, tačiau jau trečiąjį ketvirtį palyginus su antruoju stebimas 7.42 proc. augimas. 2 pav. paveiksle pateiktas BVP be sezoninės komponentės grafikas, raudona linija žymi struktūrinius lūžius, o mėlyna linija žymi 2020 metų pirmąjį ketvirtį.

2 Pav. BVP tendencijos ir struktūrinis pasikeitimas.
3 Pav. Paslaugų ir statybos sektorių duomenų tendencijos ir struktūrinis pasikeitimas.

Elektros suvartojimas

Toliau BVP ir sektorių pokyčiai analizuojami remiantis kitais ekonominiais rodikliais. Vienas iš ankstyvųjų pokyčių pranašų gali būti elektros suvartojimas. Faktinio nacionalinio elektros energijos suvartojimo duomenys paimti iš LitGrid duomenų bazės. Šie duomenys yra nuo 2010 metų sausio 1 d. iki 2020 metų rugsėjo 30 d. valandiniai apie bendrą elektros suvartojimą MW. Valandiniai duomenys yra agreguojami į mėnesinius bei ketvirtinius ir matuojami GW tolimesnei analizei su ekonominiais rodikliais. Kadangi duomenys turi sezoninę komponentę, tai ji yra pašalinama iš duomenų ir nagrinėjamas trendas bei liekamoji komponentė. Šiuose duomenyse struktūrinis pasikeitimas nėra nustatomas prasidėjus karantinui, tačiau mėnesiniams elektros suvartojimo duomenims struktūrinis lūžis randamas 2016 vasarį ir 2017 gruodį, o ketvirtiniams duomenims 2015 ir 2017 metų ketvirtajame ketvirtyje. Analizuojant procentinius pokyčius, pastebima, kad elektros suvartojimas kovo ir balandžio mėnesiais palyginus su vasario ir kovo mėnesiais krito 2.32 proc. ir 5.27 proc. atitinkamai.

(a) Mėnesinis elektros suvartojimas
(b) Ketvirtinis elektros suvartojimas

Kiti rodikliai

Į BVP ir ekonomikos sektorių analizę įtrauksime ir kelis kitus rodiklius. Jie aprašyti 6 lentelėje. Visiems rodikliams pašalinta sezoninė dalis.

ŽymėjimasPavadinimasDažnisLaikotarpisŠaltinis
UNedarbo lygisMėnesinis / Ketvirtinis2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3Lietuvos statistikos departamentas
ExportEksportas mln. eur.Mėnesinis / Ketvirtinis2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3Lietuvos statistikos departamentas
ImportImportas mln. eur.Mėnesinis / Ketvirtinis2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3Lietuvos statistikos departamentas
CPIVartotojų kainų indeksasMėnesinis / Ketvirtinis2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3Lietuvos statistikos departamentas / OECD
PPIPramonės Produkcijos indeksasMėnesinis / Ketvirtinis2010 m. sausis – 2020 m. rugsėjis / 2010 K1 – 2020 K3Lietuvos statistikos departamentas / OECD
TaxĮmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai mln. eur.Ketvirtinis2010 K1 – 2020 K2Lietuvos statistikos departamentas
LTourismVietinių turistų išlaidos mln. eur.Ketvirtinis2010 K1 – 2020 K2Lietuvos statistikos departamentas
6 Lentelė. Papildomi rodikliai naudojami analizėje.

1https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/79

Koreliacinė analizė

Dauguma parinktų rodiklių statistiškai reikšmingai koreliuoja tarpusavyje ir koreliacija yra stipri arba labai stipri. Tik paslaugų sektoriuose koreliacija su pramonės produkcijos indeksu yra mažesnė ir ne visur statistiškai reikšminga, tačiau tai labai tikėtinas rezultatas, nes paslaugų sektorius labiau priklauso nuo kitų veiksnių.
BVP koreliacija su kitais kintamaisiais:

 BVP
Ketvirtinis elektros suvartojimas0.86***
U-0.89***
Export0.90***
Import0.88***
CPI0.97***
PPI-0.32*
Tax0.96***
LTourism0.91***
*** p-reikšmė < 0.001, * p-reikšmė < 0.05

Pramonės ir prekybos rodiklių koreliacija su kitais kintamaisiais:

 B_TO_EBCDEGI56
Mėnesinis elektros suvartojimas0.72***0.57***0.75***-0.36***0.66***0.82***0.84***
U-0.63***-0.62***-0.73***0.75***-0.93***-0.91***-0.83***
Export0.91***0.80***0.95***-0.49***0.76***0.92***0.81***
Import0.91***0.77***0.95***-0.49***0.76***0.90***0.82***
CPI0.79***0.76***0.85***-0.54***0.81***0.97***0.87***
PPI0.30***0.040.20*0.51***-0.49***-0.25**-0.31***
*** p-reikšmė < 0.001, ** p-reikšmė < 0.01, * p-reikšmė < 0.05

Paslaugų ir statybų rodiklių koreliacija su kitais kintamaisiais:

 Ketvirtinis elektros suvartojimasUExportImportCPIPPITaxLTourism
H0.88***-0.88***0.9***0.89***0.97***-0.210.96***0.87***
I550.72***-0.83***0.78***0.82***0.75***-0.190.82***0.82***
L680.79***-0.89***0.78***0.76***0.9***-0.46**0.9***0.91***
M_NOT_M720.82***-0.9***0.83***0.83***0.92***-0.38*0.95***0.9***
N0.89***-0.88***0.85***0.86***0.93***-0.32*0.97***0.9***
P0.84***-0.8***0.82***0.83***0.89***-0.220.93***0.77***
Q0.9***-0.77***0.72***0.71***0.89***-0.44**0.95***0.85***
R0.74***-0.94***0.79***0.8***0.83***-0.44**0.85***0.89***
S_NOT_S940.8***-0.94***0.83***0.83***0.91***-0.44**0.94***0.9***
F0.82***-0.85***0.86***0.85***0.94***-0.30.95***0.86***
*** p-reikšmė < 0.001, ** p-reikšmė < 0.01, * p-reikšmė < 0.05

Tiesinės regresijos modeliai

Visi nagrinėjami rodikliai buvo logaritmuoti, išskyrus nedarbo lygį bei CPI ir PPI. Regresiniai analizei atrinkome kelis sektorius bei BVP. Kadangi visų regresijų liekanos buvo autokoreliuotos, tai naudodamiesi Cochrane-Orcutt procedūra įvertinome regresijos koeficientus atsižvelgdami į liekanų autokoreliaciją. Lentelėje pateikiami galutiniai sudaryti tiesiniai regresiniai modeliai.

Kai kuriems sektoriams papildomai buvo bandoma įtraukti indikatorinį kintamąjį COVID, kuris mėnesiniams duomenims įgyja 1 nuo 2020 kovo iki 2020 metų birželio mėn. ir 0 kitu atveju bei tiesinio trendo laike kintamąjį. Apgyvendinimo paslaugų tendencijos turėjo du didelius kritimus žemyn: 2010 metų trečiąjį ketvirtį bei 2020 metų antrąjį ketvirtį, todėl jam sudarytas kintamasis breaks, kuris žymi 1 nurodytais ketvirčiais ir 0 likusiais.
Visi nagrinėjami sektoriai turi statistiškai reikšmingą sąryšį su elektros suvartojimu. Taigi, elektros energijos suvartojimui sumažėjus 1 proc., BVP sumažėtų 0.32 proc. Taip pat, elektros energijos suvartojimui sumažėjus 1 proc., pramonės produkcija sumažėtų 0.35 proc. Gamybos ir didmeninės bei mažmeninės prekybos sektoriams įtaką daro šalies eksporto lygis bei pramonės produkcijos indeksas. Šis indeksas įtrauktas, nes jame nebelikę kainų įtakos, t.y., indeksas apskaičiuotas lyginant su baziniais metais, todėl neblogai atspindi pramonės produkcijos trendą. Tiesa, neigiama indekso koreliacija su BVP gali būti paaiškinama tuo, kad sąryšis tarp BVP ir PPI nėra tiesinis. Paslaugų ir maisto bei gėrimų prekybos sektoriams modeliuoti buvo įtraukti trendo ir žyminiai kintamieji, padedantys įvertinti netiktus bet didelius svyravimus.

 CEQEMUExportbreaksPPITrendCovid
BVP0.350.32***  0.80*** -0.01***  
B_TO_E0.94** 0.35*** 0.47*** 0.005***  
C0.30 0.27*** 0.64*** 0.003***  
G-1.15* 0.29** 1.03*** -0.01***  
I561.17 0.31‘    0.01***-0.43***
H2.870.67** -0.06***     
I55-1.460.76* -0.06*** -0.74***   
*** p-reikšmė < 0.001, ** p-reikšmė < 0.01, * p-reikšmė < 0.05

2https://cran.r-project.org/web/packages/orcutt/orcutt.pdf

Modelio gerumo kriterijai rodo, kad sudarytų tiesinių regresijos modelių koreguotasis R kvadratas yra pakankamai didelis, o koreliacija tarp tikrųjų ir sumodeliuotų reikšmių yra ne mažesnė nei 0.84. Dauguma modelių nebeturi autokoreliacijos liekanose dėl Cochrane-Orcutt procedūros. Keliuose modeliuose liekanų autokoreliacija yra arba nepanaikinta arba labai arti reikšmingumo lygmens, taip gali būti dėl to, jog modeliui geriau būtų parinkti kitus nepriklausomus kintamuosius arba jų kombinacijas. Dauguma modelių turi homoskedastines liekanas, taip pat liekanose nėra vienetinės šaknies, tačiau normalumo prielaida dažnai netenkinama.

 DW p-reikšmėBP p-reikšmėShW p-reikšmėADF p-reikšmėKoreguotasis R kvadratasKoreliacija
BVP0.130.570.060.010.930.98
B_TO_E0.170.070.000030.010.880.97
C0.230.110.000010.010.890.97
G0.460.010.040.010.910.98
I560.030.000050.000000080.010.790.84
H0.050.860.650.040.780.95
I550.060.0020.810.010.880.94