Teigiamų testų dalies analizė

Lietuvos duomenys skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje [1], bet tik vienos dienos, be istorijos. MIFKOR projekto apimtimi duomenys nuskaitomi, kaupiami ir analizuojami [2].

1 pav. pateikta teigiamų testų dalis. Galima pastebėti gana nemažus svyravimus, atsirandančius dėl savaitės dienų įtakos. Šiame paveiksle taip pateiktas septynių dienų vidurkis, išryškinantis dinamiką.

1 pav. Teigiamų testų dalis (dieniniai duomenys) ir septynių dienų vidurkis

2 pav. pateikta teigiamų testų dalis nagrinėjant suminius savaitės duomenis. Jeigu stebimas staigus teigiamų testų dalies padidėjimas, situacija blogėja ir reikia imtis priemonių, o jeigu skaičiai panašūs, situacija stabilizavosi.  Matome, kad spalio mėn. antroje pusėje yra staigus padidėjimas. Savaičių 2020.11.02-11.08 ir 2020.11.09-11.15 teigiamų testų dalis yra panaši, tačiau praeitą savaitę (2020.11.16-11.22) vėl stebimas staigus kilimas.

2pav. Teigiamų testų dalis imant suminius savaitės duomenis

Šaltiniai

[1] Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapis https://sam.lrv.lt/koronavirusas
[2] MIFKOR projekto tinklapis http://www.covid19.projektas.vu.lt/