Gini koeficiento dinamika

Gini koeficientas (arba Gini indeksas) – tai išvestinis ekonominis rodiklis, kuris atspindi pajamų (bet ne turto) nelygybę. Šis koeficientas padeda įvertinti pajamų pasiskirstymą ir parodo atotrūkį tarp gyventojų pajamų idealiai lygaus ir realaus pasiskirstymo. Koeficiento dydis gali svyruoti nuo 0 (visiška lygybė) iki 1. Gini koeficientas būtų lygus 0, jeigu visų šalies gyventojų pajamos būtų visiškai vienodos, ir būtų lygus 1, jeigu visas pajamas visuomenėje gautų tik 1 asmuo. Kuo Gini koeficiento reikšmė didesnė, tuo didesnė gyventojų pajamų nelygybė.

Socialinio draudimo fondas (SODRA) pateikia draudžiamųjų pajamų pasiskirstymo duomenis tiek visų apdraustųjų, tiek moterų bei vyrų grupėse, kurie dirbo ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, t.y., pateikia pajamų intervalą ir kiek apdraustųjų asmenų pateko į šį pajamų intervalą. Remiantis pateikiamais duomenimis buvo įvertintas apdraustųjų asmenų pajamų GINI koeficientas ir jo dinamika nuo 2010 metų sausio mėn. iki 2020 metų rugpjūčio mėn. Įverčiui buvo naudojama grupuotiems duomenims skirta metodika [1], kadangi ji atsižvelgia į kintamumą tarp grupių ir leidžia tiksliau įvertinti pajamų nelygybės koeficientą.

Iš pateiktų grafikų matyti, jog visų apdraustųjų asmenų pajamų nelygybė karantino laikotarpiu išaugo, o vasaros mėnesiais, panaikinus karantino apribojimus, krito ir daugumoje amžiaus grupių buvo mažiausia per nagrinėjamą laikotarpį. Nagrinėjant GINI koeficiento kitimo tendencijas atskirai vyrams ir moterims, pastebima skirtinga struktūra, tačiau abi šios grupės buvo paveiktos karantino priemonių.

Visos amžiaus grupės (visų apdraustųjų grupė)

Nagrinėjant visus apdraustuosius asmenis (žr. 1 pav.), dirbusius ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, pastebima, kad nelygybė kasmet vis mažėjo ir 2020 metais sausio bei vasario mėnesiais nelygybės koeficientas buvo žemiausias per nagrinėjamą laikotarpį. Įvedus karantino apribojimus, kovo bei balandžio mėnesiais GINI koeficientas pakilo ir kovo mėnesį pasiekė 2018-2019 metų lygį, nors pastarųjų metų tendencijos kovo mėnesį rodė kritimą. Tuo tarpu, balandžio mėn. GINI indeksas pasiekė 2014 metų lygmenį ir pakilo 6,7% lyginant su vasario mėn. Gegužės mėnesį pastebimas mažėjimas, tačiau GINI vis dar viršija 2018-2019 metų lygį, tuo tarpu vasaros laikotarpiu, panaikinus visus karantino apribojimus, GINI koeficientas yra žemiausias lyginant su ankstesniais metais.

Pav 1. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, visose amžiaus grupėse.

Iki 24 metų amžiaus grupė (visų apdraustųjų grupė)

Šioje amžiaus grupėje išlieka panašios tendencijos aukščiau aptartoje grupėje (žr. 2 pav.). Pastebima, kad 2020 metais sausio mėnesį nelygybė nebuvo mažiausia per visą nagrinėjamą laikotarpį, tačiau ji buvo viena žemiausių, tuo tarpu didžiausias nelygybės šuolis įvyksta kovo ir balandžio mėnesiais. Balandžio mėnesį GINI koeficientas yra 8,6% didesnis lyginant su vasario mėnesiu ir pasiekia 2015 metų lygį, o rugpjūčio mėnesį turime mažiausią GINI koeficientą per visą nagrinėjamą laikotarpį. Pastebėsime, kad nelygybės koeficientas šioje amžiaus grupėje yra mažiausias palyginus su kitomis amžiaus grupėmis.

Pav2. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, iki 24 metų amžiaus grupė.

25-34 metų bei 35-44 metų amžiaus grupės (visų apdraustųjų grupė)

Abejose amžiaus grupėse (žr. 3 pav. ir 4 pav.) tendencijos atitinka bendrąsias tendencijas, tačiau matyti, kad balandžio mėnesį GINI koeficiento šuolis buvo mažesnis nei visų apdraustųjų ar jaunimo grupėje.

Pav 3. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 25-34 metų amžiaus grupė.
Pav 4. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 35-44 metų amžiaus grupė.

45-54 metų bei 55-64 metų amžiaus grupės (visų apdraustųjų grupė)

Šios amžiaus grupės (žr. 5 pav. ir 6 pav.) išsiskiria nuo prieš tai buvusių grupių tuo, kad panaikinus karantino apribojimus GINI koeficientas sumažėjo po šuolio, kuris buvo 6% ir 5,8% atitinkamai lyginant balandžio ir vasario mėnesius, karantino laikotarpiu, tačiau rugpjūtį vėl buvo pastebimas nelygybės didėjimas. 2018-2019 metais rugpjūčio mėnesį šiose amžiaus grupėse buvo pastebimas mažėjimas. Dabartinės tendencijos panašios į 2010-2011 metus.

Pav 5. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 45-54 metų amžiaus grupė.
Pav 6. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 55-64 metų amžiaus grupė.

Virš 65 metų amžiaus grupė (visų apdraustųjų grupė)

Šioje amžiaus grupėje (žr. 7 pav.) yra mažiausias skaičius apdraustųjų ir sunkiausiai pastebimos bendros tendencijos, taip pat verta pastebėti, jog nelygybės koeficientas šioje amžiaus grupėje yra bene didžiausias palyginus su kitomis amžiaus grupėmis. Karantino laikotarpiu pastebimas apie 5% GINI koeficiento padidėjimas, tačiau rugpjūčio mėnesį GINI koeficientas buvo didesnis nei balandžio mėnesį. Matyti, kad pajamų nelygybės indekso padidėjimas rugpjūčio mėnesį buvo ir 2010-2012 bei 2015-2016 metais.

Pav 7. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Visi apdraustieji asmenys, dirbę ne mažiau nei 30 d. per mėnesį, virš 65 metų amžiaus grupė.

Visos amžiaus grupės pagal lytį

Nagrinėjant vyrus (žr. 8 pav.), dirbusius ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, pastebima, kad nelygybė kasmet vis mažėjo ir 2020 metais sausio bei vasario mėnesiais nelygybės koeficientas buvo žemiausias, tačiau įvedus karantino apribojimus, kovo bei balandžio mėnesiais GINI koeficientas nuo vasario iki balandžio padidėjo 5.9% ir balandžio-gegužės mėnesiais pasiekia 2018-2019 metų lygį. Tuo tarpu vasaros laikotarpiu, panaikinus visus karantino apribojimus, GINI koeficientas yra žemiausias lyginant su ankstesniais metais. Moterų situacija labai skiriasi nuo vyrų (žr. 9 pav.), kovo-balandžio mėnesiais pastebimas itin staigus šuolis (balandžio mėnesį pajamų nelygybės koeficientas padidėjo 7,7% lyginant su vasariu) ir GINI indeksas pasiekia 2011 metų lygį. Nors mažėjimas birželio-liepos mėnesiais yra ženklus, tačiau nelygybė vis dar viršija 2018-2019 metų lygį, o rugpjūčio mėnesį vėl pradeda augti, nors pastaraisiais metais rugpjūtį buvo stebima mažėjimo tendencija.

Pav 8. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, visose amžiaus grupėse.
Pav 9. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, visose amžiaus grupėse.

Iki 24 metų amžiaus grupė pagal lytį

Lyginant atskirai vyrus ir moteris iki 24 metų amžiaus grupėje, vėlgi pastebimos labai skirtingos tendencijos (žr. 10 pav. ir 11 pav.). Vyrų pajamų nelygybės koeficientas sureaguoja į karantino metu buvusius apribojimus (pakyla 5,7%, nuo vasario iki balandžio mėn.), o vasaros laikotarpiu yra žemiausiame lygmenyje per nagrinėjamą laikotarpį. Moterų atveju nelygybė karantino metu tampa didžiausia per visą nagrinėjamą laikotarpį (padidėja 11,8% nuo vasario iki balandžio mėn.), vasaros mėnesiais GINI koeficientas sumažėja, bet vis dar viršija 2018-2019 metų lygį.

Pav 10. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, iki 24 metų amžiaus grupė.
Pav 11. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 d. per mėnesį, iki 24 metų amžiaus grupė.

25-34 metų bei 35-44 metų amžiaus grupės pagal lytį

Abejose amžiaus grupėse vyrų bei moterų tendencijos (žr. 12 pav., 13 pav., 14 pav. ir 15 pav.) atitinka vyrų ir moterų bendrąsias tendencijas. Skirtumas tik tas, kad moterų atveju pajamų nelygybė mažėja ir rugpjūčio mėnesį, o 35-44 metų amžiaus grupėje vyrų pajamų GINI koeficientas net po pakilimo karantino metu išlieka žemiausias per visą nagrinėjamą laikotarpį.

Pav 12. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 25-34 metų amžiaus grupė.
Pav 13. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 25-34 metų amžiaus grupė.
Pav 14. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 35-44 metų amžiaus grupė.
Pav 15. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 35-44 metų amžiaus grupė.

45-54 metų bei 55-64 metų amžiaus grupės pagal lytį

Šiose amžiaus grupėse (žr. 16 pav., 17 pav., 18 pav. ir 19 pav.) išsiskiria nuo prieš tai buvusių grupių tuo, kad panaikinus karantino apribojimus moterų pajamų GINI koeficientas sumažėjo po šuolio karantino laikotarpiu (kovo-gegužės mėnesiais), tačiau rugpjūtį vėl pastebimas nelygybės didėjimas. Nežymus padidėjimas rugpjūčio mėnesį pastebimas ir vyrų 55-64 metų amžiaus grupėje.

Pav 16. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 45-54 metų amžiaus grupė.
Pav 17. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 45-54 metų amžiaus grupė.
Pav 18. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 55-64 metų amžiaus grupė.
Pav 19. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, 55-64 metų amžiaus grupė.

Virš 65 metų amžiaus grupė pagal lytį

Šioje amžiaus grupėje (žr. 20 pav. ir 21 pav.) yra mažiausias skaičius apdraustųjų ir sunkiausiai pastebimos bendros tendencijos, taip pat verta pastebėti, jog nelygybės koeficientas šioje amžiaus grupėje yra bene didžiausias palyginus su kitomis amžiaus grupėmis.

Pav 20. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Vyrai, dirbę ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, virš 65 metų amžiaus grupėje.
Pav 21. Gini koeficiento kaita nuo 2010 sausio mėn. iki 2020 rugpjūčio mėn. Moterys, dirbusios ne mažiau nei 30 dienų per mėnesį, virš 65 metų amžiaus grupėje.

Duomenys

Duomenų šaltinis: https://atvira.sodra.lt/lt-eur/
Duomenys: Apdraustųjų, dirbusių ne mažiau kaip 30 dienų per mėnesį, pasiskirstymas pagal pajamas, amžių ir lytį.

Literatūra

[1] Y. Tille and M. Langel. Histogram-Based Interpolation of the Lorenz Curve and Gini Index for Grouped Data. The American Statistician 66, issue 4, 225-231, 2012.