Ilgalaikė COVID-19 infekcijos plitimo prognozė (atnaujinta remiantis liepos 1 d. – spalio 22 d. duomenimis)

Ilgalaikės prognozės (atnaujinta remiantis liepos 1 d. – spalio 22 d. duomenimis)
Ilgalaikės prognozės (arba scenarijai) atliekamos remiantis turimais duomenimis apie kasdieninius susirgimų atvejus, pasveikusiųjų ir mirusiųjų skaičių bei kitais šios pandemijos plitimo rodikliais, kurių dalis yra žinomi, o dalis turi būti nustatyti ar įvertinti iš duomenų. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.
Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami suvaržymai prognozuojamu laikotarpiu išliks nepakitę, sudaromi scenarijai apie tokių rodiklių, kaip patvirtintų sergančiųjų, pasveikusiųjų ir mirusiųjų žmonių skaičius, dinamiką iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Paveikslas A

A paveiksle (raudona kreivė) pateikiama patvirtintų sergančiųjų (atėmus pasveikusiuosius ir mirusiuosius) skaičiaus aproksimacija nuo 2020 07 01 iki 2020 12 31. Taip pat suminis pasveikusiųjų (mėlyna kreivė), suminis sirgusiųjų (rožinė kreivė) ir suminis mirusiųjų (juoda kreivė) skaičius ir pavaizduoti faktiniai atitinkamų rodiklių skaičiai.

Paveikslas B

B paveikslas rodo prognozuojamą ir faktinį suminį mirusiųjų skaičių iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Paveikslas C

C paveikslas rodo patvirtintų savaitinių susirgimų (kartu su pasveikusiais ir mirusiais) skaičių iki 2020 m. gruodžio 31 d.
2020-10-23_14-39-6 (D)

Paveikslas D

D paveikslas rodo naujų patvirtintų savaitinių susirgimų skaičių iki 2020 m. gruodžio 31 d.