Ilgalaikė COVID-19 infekcijos plitimo prognozė

Ilgalaikės prognozės (atnaujinta remiantis 2020 03 16 – 2020 10 07 duomenimis)
Ilgalaikės prognozės (arba scenarijai) atliekamos remiantis turimais duomenimis apie kasdieninius  susirgimų atvejus, pasveikusiųjų ir mirusiųjų skaičių, bei kitais šios pandemijos plitimo rodikliais, kurių dalis yra žinomi, o dalis turi būti nustatyti ar įvertinti iš duomenų. Atsižvelgiant į turimą kiekvienos dienos informaciją, scenarijai kasdien dinamiškai perskaičiuojami.

Naudojant apibendrintą SEIR epidemijos plitimo modelį ir darant prielaidą, kad esami suvaržymai prognozuojamu laikotarpiu išliks nepakitę, sudaromi scenarijai apie tokių rodiklių, kaip patvirtintų sergančiųjų, pasveikusiųjų ir mirusiųjų žmonių skaičius, dinamiką iki 2021 m. sausio 31 d.

Paveikslas A

A paveiksle (raudona kreivė) pateikiama patvirtintų sergančiųjų (atėmus pasveikusius ir mirusiuosius) skaičiaus aproksimacija nuo 2020 03 16 iki 2021 01 31, o taip pat suminis pasveikusiųjų (mėlyna kreivė), suminis sirgusiųjų (rožinė kreivė) ir suminis mirusiųjų (juoda kreivė) skaičius. Taip pat pavaizduoti faktiniai atitinkamų rodiklių skaičiai. Raudona kreivė, be kita ko, rodo kada buvo pasiektas pirmasis pikas ir kad galima laukti antrojo susirgimų piko.

B paveikslas

B paveikslas rodo prognozuojamą ir faktinį suminį mirčių skaičių iki sausio 31 d.

C paveikslas

C paveikslas rodo patvirtintų savaitinių susirgimų (kartu su pasveikusiais ir mirusiais) skaičių iki 2021 m. sausio 31 d. Jis, be kita ko, rodo kurią savaitę planuojamas didžiausias susirgimų atvejų skaičius.

Ilgalaikių prognozių archyvas

Apibendrinto SEIR modelio taikymas COVID-19 ilgalaikėms prognozėms